09 września 2022

ORGANIZATORZY

WSPÓŁFINANSOWANIE

Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA)
Miasto Gdańsk
Parking gets SMART

PARTNERZY

Parking gets SMART
Parking gets SMART

PATRONAT MEDIALNY

© 2022 POLSKA UNIA MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

Parking gets SMART
Parking gets SMART
Parking gets SMART
Interreg South Baltic

Dr Traian Urban, ukończył Universidad Complutense de Madrid w zakresie nauk politycznych/stosunków międzynarodowych oraz Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Karola w zakresie studiów europejskich stosunków międzynarodowych. Dr Urban pracował na wielu stanowiskach kierowniczych, koncentrując się na strategii innowacji, rozwoju biznesu i zarządzaniu projektami. Przed dołączeniem do EIT Urban Mobility, dr Urban był aktywnym inwestorem, członkiem zarządu i doradcą małych i średnich przedsiębiorstw oraz start- up'ów, w połączeniu z nauczaniem akademickim i działalnością badawczą. Jest członkiem kilku komitetów i grup roboczych zajmujących się zagadnieniami miejskimi.

Traian Urban

PRELEGENCI 11. EDYCJI KONGRESU

Zarejestruj się

Archiwum

Program

Prelegenci

PL/EN