09 września 2022

ORGANIZATORZY

WSPÓŁFINANSOWANIE

Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA)
Miasto Gdańsk
Parking gets SMART

PARTNERZY

Parking gets SMART
Parking gets SMART

PATRONAT MEDIALNY

© 2022 POLSKA UNIA MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

Parking gets SMART
Parking gets SMART
Parking gets SMART
Interreg South Baltic

Urszula Stefanowicz – koordynatorka projektów dotyczących polityki klimatycznej, w tym ograniczania emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza z transportu oraz rozwoju aktywnej mobilności; od 14 lat prowadzi w Polskim Klubie Ekologicznym Okręgu Mazowieckim działania rzecznicze w ramach Koalicji Klimatycznej, porozumienia organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną klimatu; obserwatorka międzynarodowych negocjacji klimatycznych, uczestniczyła w 8 szczytach ONZ.

Urszula Stefanowicz

PRELEGENCI 11. EDYCJI KONGRESU

Zarejestruj się

Archiwum

Program

Prelegenci

PL/EN