V Kongres Mobilności Aktywnej za nami …

 

Za nami piąty już Kongresie poświęconym poszukiwaniu rozwiązań i promowaniu osiągnięć samorządów dążących do zwiększenia roli aktywnych form mobilności w codziennym życiu mieszkańców. Kongres zgromadził ponad 350 uczestników z kraju i zagranicy.

 

W zamiarze organizatorów i kreatorów programu Kongres od pięciu lat jest kreowanie platformy prezentacji doświadczeń i propozycji innowacyjnych sposobów odpowiadania na wyzwania codziennej mobilności i kształtowaniu strategii rozwoju i układów przestrzennych współczesnych miast i regionów.

 

Organizowany jest na Pomorzu, regionie, który z jednej strony cieszy się silną determinacją wspierania procesu poprawy warunków korzystania z aktywnych form mobilności powiązanych z siecią komunikacji publicznej ze strony samorządów, z drugiej strony notuje wzrastające poparcie tego typu inicjatyw ze strony lokalnych społeczności. Pomorze staje się coraz bardziej przyjazne dla ruchu pieszego i rowerowego, jest w coraz większym stopniu regionem wibrującej energii, w których aktywne formy poruszania się w przestrzeni są bezpieczne i atrakcyjne,  stając się coraz częściej preferowanymi opcjami dojazdów do celów codziennych podróży. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w dokumentach strategicznych jak i w codziennej praktyce setek – tysięcy nawet amatorów jazdy rowerem rejestrowanych przez pętle indukcyjne instalowane w węzłowych punktach Gdańska.

 

Kongresy nasze dają możliwość poznania przemyśleń prelegentów z wielu krajów i miast świata: zarówno tych, które korzystają z wysokiej jakości życia wynikającej z wysokich udziałów ruchu pieszego czy rowerowego w strukturze codziennych podróży i nadal inwestują w działania, które te wskaźniki podnoszą, jak również z tych, które znajdują się na początku drogi prowadzącej do zrównoważonego rozwoju i wzrostu jakości życia.

 

Przejawy radykalnych zmian społecznych a także technologicznych, których byliśmy świadkami w okresie minionego ćwierćwiecza znajdywały swój wyraz w postaci ewolucji tematyki kolejnych Kongresów. Rozważania na temat kształtowania rozwiązań inżynieryjnych i prawnych, stanowiących przedmiot największego zainteresowania mieszkańców początkujących miast rowerowych, ustępowały stopniowo dyskusjom na temat przesłanek i sposobów wpływania na zmiany zachowań, stanowiące przedmiot zainteresowania nauk humanistycznych i behawioralnych.

 

 

Już na pierwszym Kongresie w 2010 roku Manfred Neun, prezydent Europejskiej Federacji Cyklistów, od czerwca br. kierujący również pracami Komitetu Sterującego Światowego Sojuszu Rowerowego (World Cycling Alliance) sformułował tezę o potrzebie zmiany perspektywy: zamiast szukać odpowiedzi na pytanie typu: co miasto może zrobić dla cyklistów, powinniśmy skupić się na szukaniu odpowiedzi na pytanie typu: co cykliści mogą zrobić dla miasta.

 

Tegoroczny kongres wpisuje się w ten proces – ważnymi elementami jego programu były kwestie wykorzystania e-mobilności, których sztandarowym przykładem są jednoślady poruszane siłą mięśni wspomaganych energią zgromadzoną w bateriach. E-mobilność to nie tylko rowery elektryczne, samochody czy skutery – jest ona także katalizatorem procesu podnoszenian efektywności indywidualnych pojazdów takich jak e-car sharing i car pooling.

 

Ważnym elementem tematyki kongresu były również kwestie kształtowania przestrzeni naszych miast tak, by były one miastami krótkich odległości w policentrycznych aglomeracjach połączonych lokalnie, regionalnie i w skali krajowej sprawnymi systemami komunikacji publicznej.

 

Symptomem dojrzałości nowocześnie myślących organizacji businessowych i pozarządowych jest zdolność do nawiązywania partnerskich relacji z ważnymi strukturami życia publicznego – również w skali międzynarodowej. W tym roku kongres wpisuje się w działania podjęte rok temu przez Ambasadę Republiki Francuskiej w Polsce w ramach konkursu Eko-miasto. Nasz kongres będzie ważnym etapem kontynuacji tej inicjatywy – uczestnictwo w nim stanowi jeden z warunków całości procesu selekcji innowacyjnych samorządów ubiegających się o prawo do wyjazdu studyjnego do czołowych miast wdrażających politykę rozwoju aktywnych form mobilności we Francji.

 

Jak każde wydarzenie tego typu, kongres jest platformą przekazywania wiedzy i doświadczeń przez zaproszonych prelegentów, ale również płaszczyzną wymiany wiedzy i tworzenia sieci powiązań między uczestnikami. Problematyka mobilności często przejawia się w podobny sposób – warto dzielić się dobrymi praktykami realizowanymi w kraju i współpracować w ramach trwałych form instytucjonalnych, które zapewnia samorządom lokalnym i regionalnym PUMA - Polska Unia Mobilności Aktywnej.

 

Pobierz program

 

  1. pl
  2. en

Organizator:

Współorganizator:

Współorganizator:

Partner:

 

Organizator:

Współorganizatorzy:

 

Partner:

gdansk_logo omg_logo ecs_logo puma_logo