09 września 2022

ORGANIZATORZY

WSPÓŁFINANSOWANIE

Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA)
Miasto Gdańsk
Parking gets SMART

PARTNERZY

Parking gets SMART
Parking gets SMART

PATRONAT MEDIALNY

© 2022 POLSKA UNIA MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

Parking gets SMART
Parking gets SMART
Parking gets SMART
Interreg South Baltic

Waltraut Ritter jest dyrektorką Knowledge Dialogues z siedzibą w Berlinie, angażującyą się w projekty badawcze i doradcze w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej. W latach 2018-2021 pracowała jako międzynarodowy kierownik projektu nad dużym programem mlti-stakeholder w Hongkongu na temat "Intermodal Transport Data Sharing", który połączył różnych operatorów transportowych, administrację miejską, uniwersytety i transportowe organizacje pozarządowe, w celu opracowania zaufanego modelu wymiany danych. Regularnie bierze udział w seminariach i warsztatach organizowanych przez UITP, Walk21 i inne profesjonalne wspierających transport publiczny, aktywną mobilność i zrównoważoną transformację mobilności.

Waltraut Ritter

PRELEGENCI 11. EDYCJI KONGRESU

Zarejestruj się

Archiwum

Program

Prelegenci

PL/EN