ORGANIZATORZY

WSPÓŁFINANSOWANIE

Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA)
Miasto Gdańsk
Parking gets SMART

PARTNERZY

Parking gets SMART
Parking gets SMART
Parking gets SMART
Parking gets SMART
Interreg South Baltic

WSPÓŁFINANSOWANIE

ORGANIZATORZY

Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA)
Miasto Gdańsk
Parking gets SMART
Interreg South Baltic

Archiwum Kongresu

27-28 WRZEŚNIA 2022
GDAŃSK, EUROPEJSKIE CENTRUM SOLIDARNOŚCI

11. edycja Kongresu Mobilności Aktywnej