ORGANIZATORZY

WSPÓŁFINANSOWANIE

Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA)
Miasto Gdańsk
Parking gets SMART

PARTNERZY

Parking gets SMART
Parking gets SMART

PATRONAT MEDIALNY

© 2010-2023 POLSKA UNIA MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

Parking gets SMART
Parking gets SMART
Parking gets SMART
Interreg South Baltic

27-28 WRZEŚNIA 2022
GDAŃSK, EUROPEJSKIE CENTRUM SOLIDARNOŚCI

DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ!

11. edycja Kongresu Mobilności Aktywnej

Archiwum

Program

Prelegenci

PL/EN

GDAŃSK, EUROPEJSKIE CENTRUM SOLIDARNOŚCI

27-28 WRZEŚNIA 2022

11. EDYCJA

Kongres Mobilności Aktywnej to jedno 
z najważniejszych wydarzeń poświęconych szerokim aspektom mobilności i przestrzeni miejskiej w Europie środkowo-wschodniej.

Mobilność w czasach pandemii

jak Czarny Łabędź zmienia nasze zachowania transportowe

Mikromobilność

chwilowa moda czy trwała zmiana?

Polityka parkingowa

a zrównoważona mobilność

Zrozumienie, przewidywanie i zmiana

konflikty w przestrzeni publicznej; wizja "zero" w miastach

Tematy 11. edycji

Program 11. edycji

DZIEŃ 1

27.09.2022

DZIEŃ 2

28.09.2022

08:30-09:30

Rejestracja

11:00-11:30

Przerwa kawowa

12:30

Gala wręczenia certyfikatów "Pracodawca Przyjazny Rowerzystom – Certyfikacja"

13:00-13:30

13:00-13:30

Przerwa kawowa

13:30-14:50

Prelekcje w sesjach równoległych

14:50-15:00

Sesja finalna, zakończenie kongresu
(audytorium ECS)

15:00-16:30

Obiad

Inauguracja Badania Klimatu Rowerowego 2022 – briefing prasowy (ogród zimowy)

09:40

Wizja zero – Zero znaczy wiele

Pedro Homem de Gouveia, POLIS Network, Belgia

10:20

Od teorii do praktyki: miasta przyjazne mieszkańcom poprzez włączanie zrównoważonych i inteligentnych rozwiązań w zakresie mobilności 

Edwin Mermans, Departament Mobilności i Infrastruktury, prowincja Barbancja Północna, Holandia

10:00

Krajowy i samorządowy, publiczny i prywatny: jak można wspierać mobilność aktywną na różnych szczeblach?

Kristina Gauce, JSC "Gaučė ir Ko", Litwa

10:40

Kosowo. Perspektywa mobilności w miastach powojennych

Jeta Bejtullahu, Forma DDM, Kosowo

AUDYTORIUM ECS

MEDIATEKA ECS (I piętro)

13:30

BICIFICATION: Wspieranie zmiany nawyków transportowych i jazdy rowerem poprzez grywalizację i nagradzanie

Rozwój kampanii rowerowej dla pracowników „Rowerem do pracy”

Jak podróżują krakowscy uczniowie przed/po pandemii Covid-19 – Projekt STARS Rowerem do szkoły

Droga na szóstkę

Rzeka jako główna oś miejskiego transportu rowerowego – przykład Bulwarów nad Nacyną w Rybniku 

13:50

Dariusz Niewitała, Urząd Miasta Kraków

Piotr Kuropatwiński, Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA)

Annarita Leserri, Pin Bike, Włochy

Joanna Majdecka, Urząd Miasta Krakowa, Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu​​​​​​​

Jak interpretować wyniki Badania Klimatu Rowerowego na przykładzie Gdańska

Agnieszka Rogala, Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie​​​​​​​

14:30

Model dostępności pieszej jako przykład wykorzystania analiz sieciowych GIS w badaniu dostępności pieszej do przystanków transportu zbiorowego w Gdańsku

Krystian Mowiński, Biuro Rozwoju Gdańska

14:10

Cel: miasto przyjazne pieszym

Grzegorz Krajewski, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Pieszych

09:00-10:00

Rejestracja

11:30-12:00

Przerwa kawowa

AUDYTORIUM ECS

AUDYTORIUM ECS

10:00

Uroczyste otwarcie 11. Kongresu Mobilności Aktywnej

Aleksandra Dulkiewicz, Prezydent Miasta Gdańska

09:30

Powitanie uczestników i słowo wstępne

Piotr Kryszewski, Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

10:10

Jazda na rowerze sprawia, że miasta nadają się do życia 

Ruben Loendersloot, Dutch Cycling Embassy Holandia

10:40

Tworzenie nowych połączeń: Jak operatorzy transportu publicznego mogą wspierać aktywną mobilność

Waltraut Ritter, Knowledge Dialogues, Niemcy

12:00

Doświadczenia Krakowa związane z wprowadzeniem stref czystego transportu, wstęp do debaty

Łukasz Franek, Zarząd Transportu Publicznego, Kraków

13:10-13:30

Przerwa kawowa

14:45-15:00

Informacje organizacyjne na temat przejazdu rowerowego

15:00-16:00

Obiad

16:00-16:15

Zbiórka przy autokarach, transport na przejazd rowerowy

17:00-19:00

Przejazd studyjny Wiślaną Trasą Rowerową

19:00-22:00

Piknik wieczorny – Hotel Orle

22:00-23:00

Powrót autokarem do centrum Gdańska

AUDYTORIUM ECS

AUDYTORIUM ECS

13:30

Założenia polityki parkingowej determinujące rozwój zrównoważonej mobilności w mieście

Alicja Pawłowska, Kierownik Referatu Zrównoważonej Mobilności, Urząd Miasta Gdyni

13:45

Dynamika przestrzenna w Tiranie i jej wpływ na wzorce mobilności. Ponowna ocena tkanki miejskiej w kierunku zrównoważonego rozwoju 

Ilirjana Haxhiaj, Politechnika Gdańska, Gdańsk​​​​​​​

14:00

Velo GZM – 120 km zaplanowanych dróg rowerowych łączących największe miasta Metropolii 

Marcin Dworak, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia​​​​​​​

14:15

Płatne parkowanie w Warszawie – piesi odzyskują chodniki

14:30

STeR 2.0 – Aktualizacja Systemu Tras Rowerowych dla Gdańska

Jarosław Wincek, Biuro Rozwoju Gdańska​​​​​​​

Łukasz Franek, Zarząd Transportu Publicznego, Kraków

Traian Urban, EIT Urban Mobility

Agata Lewandowska, Gdańska Inżynier Ruchu

12:15

Polityka parkingowa i strefy czystego transportu – debata

Maciej Panek, Panek S.A.

Maciej Mazur, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych

Adriana Kamińska-Flak, Kierownik Referatu Systemów Transportowych i Zrównoważonej Mobilności, Urząd Miasta Katowice

11:05

Transportowe nawyki mieszkańców miast i ich przyczyny

Urszula Stefanowicz, Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki

11:30-13:00

Prelekcje w sesjach równoległych

AUDYTORIUM ECS

MEDIATEKA ECS (I piętro)
SCENA PARKING GETS SMART

Parking gets SMART – wprowadzenie do projektu

Digitalizacja polityki parkingowej na przykładzie Kłajpedy

11:30

Prezentacja – wstęp do debaty

Digitalizacja polityki parkingowej na przykładzie Neringi

Digitalizacja polityki parkingowej na przykładzie Heringsdorfu

Jan Mencwel, współzałożyciel stowarzyszenia Miasto Jest Nasze

Polityka zielona – debata

Krzysztof Jałoszyński, Naczelnik Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Sopotu

Łukasz Pawlik, Zastępca Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Maja Syska-Żelechowska, Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka

Wojciech Januszczyk, Fundacja Krajobrazy

Digitalizacja polityki parkingowej na przykładzie Gdańska

PgS Hackathons – podsumowanie

Widżet jako narzędzie udostępniania danych parkingowych dla odbiorców końcowych

Pobierz program w PDF

Pobierz prezentacje prelegentów

Pobierz prezentacje prelegentów

GALERIA