Program

 

Program kongresu obejmuje dwa dni prelekcji, debat i warsztatów w tematyce mobilności oraz kształtowania przestrzeni publicznej w taki sposób, aby czuli się w niej bezpiecznie zarówno 8-letnie dzieci, jak i 80-letni seniorzy. Nie zabraknie także studyjnego przejazdu rowerowego po Gdańsku i innych atrakcji.

 

 

 

 

Kontakt

wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Prezentacje / Prelegenci i moderatorzy

Zdjęcia

 

Dziękujemy za udział w kongresie. Do zobaczenia w przyszłym roku.

Zdjęcia 2018

X Kongres Mobilności Aktywnej

24-25 września 2019 roku

X Kongres Mobilności Aktywnej

24-25 września 2019 roku

X Kongres Mobilności Aktywnej

24-25 września 2019 roku

X Kongres Mobilności Aktywnej

24-25 września 2010 roku

X Kongres Mobilności Aktywnej

24-25 września 2019 roku

X Kongres Mobilności Aktywnej

24-25 września 2019 roku

X Kongres Mobilności Aktywnej

24-25 września 2019 roku

X Kongres Mobilności Aktywnej

24-25 września 2019 roku

X Kongres Mobilności Aktywnej

24-25 września 2019 roku

X Kongres Mobilności Aktywnej

24-25 września 2019 roku

Jak w roku ubiegłym, główną areną wydarzenia będzie Europejskie Centrum Solidarności. Liczne prezentacje, debaty, sesje warsztatowe oraz możliwość spotkania ekspertów, analityków i praktyków z dziedziny zrównoważonej mobilności sprawiają, że Kongres od lat jest jednym z ważniejszych środkowoeuropejskich wydarzeń poświęconych mobilności aktywnej. Wierzymy, że Kongres pozytywnie wpływa na procesy kształtujące miasta, które zapewniają wzrost jakości życia swoich mieszkańców. Jest miejscem spotkań przedstawicieli samorządów i biznesu, mieszkańców, szkół, instytucji, organizacji pozarządowych oraz innych osób zainteresowanych tematyką mobilności, nie tylko aktywnej.

Program

Zdjęcia 2018

01 lipca 2018
Założyciel i przewodniczący 8 80 Cities Przewodniczący World Urban Parks Przewodniczący, Gil Penalosa & Associates Gil Penalosa pasjonuje się miastami tworzonymi dla wszystkich. Doradza decydentom oraz  mieszkańcom w jaki sposób
02 lipca 2018
Fundacja Ziemia i Ludzie / Projekt SUMBA Prezentacja Z wykształcenia geograf i meteorolog, zajmował się komputerowymi modelami systemów złożonych, następnie pracował jako menedżer w branży IT, skąd pasja do aktywnych
03 lipca 2018
Urząd Miejski Wrocławia Prezentacja Od 2005 roku zatrudniony jako oficer rowerowy najpierw w Irlandzkim mieście Cork a następnie, jako pierwsza osoba w Polsce,  we wrocławskim urzędzie miejskim. W ramach studiów
03 lipca 2018
Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego Prezentacja Z wykształcenia socjolog i specjalista Public Relations. Od 2014 roku związana z wdrażaniem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w województwie śląskim. Kierownik zespołu
04 lipca 2018
Miasto Graz Prezentacja W swojej pracy magisterskiej Thomas Drage badał, w jaki sposób korzystanie z rowerów elektrycznych może przyczynić się do uniknięcia krótkich podróży samochodowych w Grazu, zwłaszcza przez osoby
05 lipca 2018
Urząd Miejski w Gdańsku Monika jest absolwentką Wydziału Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła również podyplomowe studia w zakresie dyplomacji i stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Clermont-Ferrand II. Posiada wieloletnie doświadczenie w administracji
08 lipca 2018
Dyplom z Psychologii Eksperymentalnej, Starszy doradca w dziedzinie Zachowań w Transporcie Prezentacja Ponad 40 lat doświadczeń w zakresie zachowań użytkowników dróg.  Pieter de Haan ostatnio zatrudniony na Uniwersytecie NHL Nauk
08 lipca 2018
Miasto Lipsk, Biuro Planowania Ruchu i Budowy Dróg Prezentacja 25 lat koncepcji centrum miasta z ograniczonym dostępem. Czego się nauczyliśmy? Po skończeniu studiów z architektury na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w
11 lipca 2018
Moderator IX Kongresu Mobilności Aktywnej Rzecznik prasowy Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 2006 – 2014 dziennikarka w Radiu Plus Gdańsk 2015 – 2017 rzecznik prasowy, Administrator Bezpieczeństwa Informacji w Pomorskiej
11 lipca 2018
  Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Komunikacji rowerowej, Urząd Miejski w Gdańsku Od 2009 roku odpowiedzialny w Gdańsku za komunikację rowerową, Pełnomocnik Prezydenta ds. Komunikacji Rowerowej i kierownik Referatu Mobilności Aktywnej.
11 lipca 2018
Politechnika Gdańska, Wydział Architektury Prezentacja Architekt, adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, opiekun Koła Naukowego Hulaj Urban Squad, członek Zarządu Gdańskiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich, miłośniczka hulajnogi. W pracy naukowej
11 lipca 2018
Polska Unia Mobilności Aktywnej Prezentacja Dr Piotr Kuropatwiński, w latach 2011 -2015 wiceprezydent Europejskiej Federacji Cyklistów, obecnie emerytowany starszy wykładowca Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego z Katedry Polityki Gospodarczej. Uczestniczył lub
12 lipca 2018
Business Network Association/Centrum Studiów Gospodarczych i Regionalnych w Węgierskiej Akademii Nauk Prezentacja Strefy niskiej emisji narzędziem lokalnej, niskoemisyjnej polityki mobilności – przypadek miasta Sárvár na Węgrzech. Mihály Lados jest ekonomistą
13 lipca 2018
Politechnika Gdańska, Wydział Architektury Prezentacja Adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, pracownik Katedry Historii, Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków. Przewodniczący Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP. Członek Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przy
13 lipca 2018
Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni Prezentacja Absolwentka Politechniki Gdańskiej (inżynier Ochrony i Zarządzania Środowiskiem), specjalizująca się w tematyce zrównoważonego rozwoju. W 2010r. ukończyła Akademię Morską (Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa)
13 lipca 2018
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Prezentacja Pełnomocnik prezydenta m.st. Warszawy ds. rewitalizacji. Psycholog, absolwent Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych UW, autor bloga „Strefa Piesza”, ekspert zajmujący się
13 lipca 2018
Centrum Myśli Strategicznych Ekonomista o zacięciu psychologicznym, przez 15 lat dyrektor Obszaru Badań Europejskich i Regionalnych w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową (łącznie 20 lat). Autor lub współautor projektów wielu
14 lipca 2018
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni Prezentacja Absolwentka Wydziałów Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej a także studentka studiów doktoranckich na Katedrze Rynków Transportowych Na wydziale Ekonomicznym
14 lipca 2018
Politechnika Gdańska Prezentacja Adiunkt ze stopniem doktora w Katedrze Inżynierii Drogowej i Transportu na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska, z wykształcenia architekt i urbanista. Ukończyła również studia magisterskie i podyplomowe
15 lipca 2018
Prezentacja 1 Prezentacja 2 Eseista i powieściopisarz, laureat Nagrody Literackiej Fundacji Kościelskich. Kaliski aktywista miejski, prezes Stowarzyszenia Kalisz Literacki, w latach 2015 – 2017 członek Zespołu do spraw komunikacji rowerowej
15 lipca 2018
Prezentacja 2008 r. ukończenie studiów magisterskich w Instytucie Archeologii Na Uniwersytecie Marii Curie-Skkłodowskiej w Lublinie 2011 r. poseł na Sejm VII kadencji 2013 r. ukończenie studiów doktoranckich w Instytucie Archeologii
16 lipca 2018
Regionalny Zarząd Obszaru Metropolitalnego Styrii Anna Reichenberger posiada tytuł licencjata w dziedzinie systemów ochrony środowiska i tytuł magistra geografii ze  specjalizacją  w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich i regionalnych, Uniwersytetu
17 lipca 2018
Urząd Miejski Wrocławia Dyrektor Biura Zrównoważonej Mobilności UM Wrocławia, odpowiedzialnego za kreowanie spójnego podejścia do kształtowania mobilności miejskiej w sposób przyjazny mieszkańcom i środowisku, w zgodzie z ideą Wrocławskiej polityki
17 lipca 2018
Urząd miejski w Gdańsku Prezentacja W Referacie Mobilności Aktywnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku realizuje projekty z obszaru mobilności, ostatnio także tej autonomicznej. Ukończyła Socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Jest socjologiem i
18 lipca 2018
Miasto Jaworzno.  Miejski Zarząd Dróg i Mostów Prezentacja Politolog o specjalności samorządowej i rozwoju miast, reportażysta Gazety Wyborczej, od 2003 roku Koordynator Projektów Kluczowych w Wydziale Inwestycji Miejskich UM Jaworzno
20 lipca 2018
 Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Prezentacja Od 8 lat kieruje Biurem Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego – organizacji skupiającej 15 JST z województwa zachodniopomorskiego, współdziałających na rzecz rozwoju całego regionu. Biuro SSOM
20 lipca 2018
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Prezentacja dr hab. Zygmunt Waśkowski prof. nadzw. UEP – pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Kierownik Katedry Strategii Marketingowych, Prodziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
20 lipca 2018
Dyrektor Biura Stowarzyszenia  Metropolia Poznań Prezentacja
20 lipca 2018
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie Prezentacja Marcin Wójcik - z wykształcenia animator kultury, z pasji aktywista miejski i rowerowy, twórca portalu ibikekrakow.com i aktywny uczestnik licznych inicjatyw społecznych,
23 lipca 2018
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Prezentacja Marek Zając – tytuł magistra inżyniera budownictwa w specjalności drogowej uzyskał na Politechnice Krakowskiej w roku 2010. W tym samym roku rozpoczął pracę w
  1. pl
  2. en

Organizator:

Współorganizator:

Współorganizator:

Partner:

 

Organizator:

Współorganizatorzy:

 

Partner:

gdansk_logo omg_logo ecs_logo puma_logo